Cechy charakterystyczne, które identyfikują media alternatywne

Media alternatywne charakteryzują się dostarczaniem niezależnych informacji z innym podejściem niż te dostarczane przez media głównego nurtu. Media te składają się zazwyczaj z niezależnych dziennikarzy lub komunikatorów specjalizujących się w określonej dziedzinie, którzy pracują dla organizacji społecznych, politycznych, kulturalnych lub ekologicznych.

Ale jak powstają media alternatywne i jakie jest ich pochodzenie? Ten rodzaj mediów narodził się pod koniec XX wieku i na początku XXI wieku, termin ten obejmuje strony internetowe i portale informacyjne prowadzone przez niezależnych dziennikarzy, którzy są zainteresowani oferowaniem odbiorcom innych treści prezentowanych z innego punktu widzenia, w różnych formatach, a w niektórych przypadkach z większym rygorem w dochodzeniu i pogłębianiu historii.

Jedną z zalet tych mediów jest to, że ułatwiają one podejście i udział społeczności w poszukiwaniu rozwiązań różnych problemów i wykorzystują globalizację, aby być znanym przez innych ludzi. Teraz poznajmy kilka cech mediów alternatywnych, które pozwolą nam je zidentyfikować i mieć więcej jasności na ten temat.

Cechy charakterystyczne, które identyfikują media alternatywne

1) Promują pozytywne zmiany społeczne: poprzez kwestie, które badają i którymi się zajmują, generują świadomość i zachęcają do ciągłego sprzężenia zwrotnego między mediami alternatywnymi a ich odbiorcami. Krytyka, debata, opinia i wolność słowa zajmują ważne miejsce.

2) Media alternatywne są tworzone w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne, społeczne, ludzkie, polityczne, ekonomiczne, ekologiczne i kulturalne danego regionu, miasta lub miejscowości. Wśród ich celów jest mobilizowanie, zachęcanie i zapraszanie społeczności do udziału w konkretnych wydarzeniach, w których mają możliwość wyrażenia siebie fizycznie lub wirtualnie.

3) Treści lub alternatywne informacje ujawniają wartości: wartości, których domagają się od społeczeństwa i o które walczą. Informacje oferowane przez ten typ mediów różnią się formą i treścią w porównaniu z mediami masowymi. Informacje są publikowane z większą swobodą, bez uwzględnienia hierarchii władzy i innych wpływów. W niektórych przypadkach do badania i tworzenia treści wykorzystywane są nieoficjalne źródła.

4) Finansowanie mediów alternatywnych jest bardziej ograniczone: zazwyczaj dysponują one niewielkimi zasobami ekonomicznymi pochodzącymi z fundacji lub własnego budżetu, w niektórych wyjątkach mogą liczyć na sponsoring państwowy lub wpływy z reklam.

5) Społeczność lub publiczność odgrywa aktywną rolę: ponieważ może interweniować w produkcję, konsumpcję i dystrybucję treści, co jest znane jako prosument, czyli użytkownik odgrywa rolę producenta i konsumenta treści. Publiczność lub widzowie zazwyczaj nawiązują relację z mediami alternatywnymi, która jest dynamiczna, stała i otwarta. Publiczność może być lokalna lub globalna, w zależności od zasięgu mediów.

1 thought on “Cechy charakterystyczne, które identyfikują media alternatywne

Dodaj komentarz